En tænksom kirkegårdsvandring


Gå med en tur
på kirkegården -

Her er de mange navne
og minder

Minder om familie - venner
naboer - lærere og
 kammerater fra skolen
- og dem du næsten ikke kendte...

- O -

Mindesten fra
Ry, Dover, Alling,
Tulstrup, Linå, Voel
- og flere andre