Karen Alice Strunge - et portræt

En diasfilm med

Karen Alice Strunge

VoelKaren Alice Strunge er født på Moselundgård, Mollerup Mark, grænsende op til Skovsrod, 28. december 1937.


Hun fortæller:

- Jeg gik i skole i Mollerup, og blev konfirmeret i Linå Kirke 1952. Så var der en tid, hvor jeg var medhjælper hjemme, og jeg tjente hos Ingeborg Jacobsen. Også hos Nebels i Mollerup var jeg i huset.

Efter en tid hjemme igen, kom jeg til Vamdrup i huset 1957. Næste stoppested var Haslev Udvidede Højskole i 1961. Jeg indledte lærerstudiet på P. J. M. Vinthers Seminarium i Silkeborg 1961.


Min første lærergerning var i Marstrup 1967. Marstrup var for mig en hyggelig lille landsby med ca. 600 indbyggere, beliggende 7 km. sydvest for Haderslev. Jeg husker byen som en hovedgade med ældre huse, et par parcelhuskvarterer og en del byggemodne grunde til salg, ventende på at folk skulle slå sig ned og føre byen og egnen videre. Men skolen var stedet, hvor næsten alle Marstrups børn færdedes mandag til fredag. I weekenden tog jeg ofte turen til mine forældre i Laven.

1971 tiltrådte jeg som lærer ved Nørregades Skole i Herning. Den lukkede, og jeg kom til Holtbjerg, og mit sidste job inden pensionen var ved Lundgårdskolen i Tjørring.

Huset i Laven er solgt, og jeg bor i en dejligt, ny andelsbolig på Haraldsvej 7 i Voel.