Tjørrings vartegn - nyrestaureret

Kirken er udsmykket med 24 vinduer og smelteglasskulpturer udført af den østrigsk fødte kunstner, Adi Holzer.

Kirken er udsmykket med 24 vinduer og smelteglasskulpturer udført af den østrigsk fødte kunstner, Adi Holzer.

Baunekirken har en mobil prædikestol, der nu er blevet udstyret med et glasmaleri i blåt.

Orglet på 21 stemmer er bygget af Jensen & Thomsen, Hillerød, nu renset og genopstillet af Th. Frobenius og Sønner Orgelbyggeri A/S

Orglet på 21 stemmer er bygget af Jensen & Thomsen, Hillerød, nu renset og genopstillet af Th. Frobenius og Sønner Orgelbyggeri A/S

Døbefonten er af granit, udhugget af Torvald Westergaard, Lemvig. På dens ene side ses Adam og Eva med deres barn; på den anden nutidsfamilien på vej til dåben. Til fonten hører en dåbskande af tin.


Baunekirken i Tjørring
genindviet efter omfattende
restaurering

Baunekirken i Tjørring blev lukket ned fra september 2010, og i marts 2012 stod kirken færdig til indvielse efter en omfattende restaurering.
Murene er restaureret og isoleret, vinduespartierne er ændret og fornyet, og der er konstrueret nyt indgangsparti. Gulvet er fornyet og udført i slebet beton, ventilationen og luftfornyelsessystemet er fornyet i miljørigtig udførelse.

Nyt alterparti er indsat og Jensen & Thomsen-orglet med de 21 stemmer renset og ny-intoneret. El-installationerne er fornyet og projectorer opsat til visning af bl.a. salmenumre og sang- og salmetekster samt til illustrering ved foredrag mv. Alt teknisk udstyr er fornyet.
Der er nyt køkken og etableret undervisnings-lokaler, musikrum, møderum og café.
Kobbertaget er udskiftet - der er brugt 13 tons kobber til det nye tag, og grund og stisystem til og omkring kirken er nyanlagt. - Pris i alt for renoveringen, ca. 33 mio. kr.

Glaskunst i kirken

24 vinduer og smelteglasskulpturer i Baunekirken, Tjørring – udført af den østrigsk fødte kunstner, Adi Holzer. Det er hvad der nu kan ses i den smukke og ikke helt traditionelle kirke. Materialet er glas, og foruden farverig udsmykning er der bibelord lagt ind.     

Det er tiende gang, Adi Holzer udsmykker et kirkerum. Baunekirken er i sin tid tegnet af Brande-arkitekten Kristian Kristiansen og bygget 1977.