Fra tiden der svandt

Der var engang -

Fra tiden der svandt

- der er folk, mange folk,
nogle du holder af og nogle,
du bare kender.
Der er folk du mindes med glæde,
og der er dem, der spændte ben for dig.
Der var de, der gik bort
og sagde farvel til livet.
Nogle alt for tidligt - synes du måske.
Der er mange folk,
og de gør alle indtryk -
hver på deres måde!

*
Se siden om
fjerde mellem i Ry 1956 og
realklassen 1957 - klik her