Tidligere Skibbild Autografmuseum

Kaj Jensens
Autografmuseum
- Skibbild Autografmuseum
Den Gule Bygning, Vildbjerg
 

I Skibbild har i mange år været et autografmuseum.
Det blev oprettet i 1989 af Skibbild-borger
Kaj Jensen og dets tid i Skibbild
sluttede i 2006.
Kaj Jensen var født 18. august 1942
Han døde 24. april 2006, og museet blev nedlagt i Skibbild

Samlingen er nu i ”DEN GULE BYGNING”,
den tidligere skole midt i Vildbjerg by.

Mange fliser med håndaftryk, skitser og autografer
er flyttet med og er lagt ned i et hjørne
af den gamle skolegård bag den gule bygning.

Museets samlinger ejedes af Kaj Jensen og alt blev
drevet af ham. Han har - blandt tusind andre ting - samlet
de ca. 10.000 autografer, der var/er på museet,
de fleste med tegninger,
der er lavet af de personligheder, der
skrev deres autograf.

Han oprettede sit museum 1989 i et tidligere bageri
med café i Skibbild, og det blev nedlagt i 2006.

Den Gule Bygning rummer i dag,
foruden autografmuseum, glasværksted, lokalhistorisk
arkiv, borgerforening, kunstforening og billedskole

Formand for autografmuseet er Hans Christensen, tlf. 97137236.

Se museets hjemmeside, klik her