Et besøg på Danmarks Fotomuseum, Herning

DANMARKS FOTOMUSEUM

Herning


 Et foto-besøg på et enestående museum, der var kendt langt ud over landets grænser

Museet var en af Hernings mest berømte turistattraktioner -  Det var af enestående stor kulturel værdi for byen og hele landet 

Året 2017 blev det besluttet, at den kommunale støtte til Danmarks Fotomuseum fremover skulle droppes. Det var en kæmpe brøler, som naturligvis betød slut med at se og opleve kameraets og fotografiets historie i et fantastisk museum midt i Herning  

I 1983 blev den selvejende institution Danmarks Fotomuseum etableret med basis i en samling, som fotohandler Sigfred Løvstad (1924-2003) skænkede museet.

Sideløbende med driften af sin forretning i Herning begyndte han omkring 1959 på en omfattende indsamling af fotografiapparater og tilhørende fotohistoriske effekter

Danmarks Fotomuseum var et kulturhistorisk museum; man kunne - blandt meget andet - opleve fotografiapparatet og fotografiets over 175 år lange historie

      I museets 535 kvm udstillingslokaler vistes tillige en række permanente foto-udstillinger - sluttende med Kirsten Kleins "Øjeblikke", indtil endelig lukning 17. december 2017