Noget om negativerne - og de gamle venner

De gamle billeder er taget med et Agfa Isolette 6:6, de nyere med Nikon F3 og Nikon FM2. Enkelte med Hasselblad C 500 og Hasselblad C/M 500

De gamle billeder er taget med et Agfa Isolette 6:6, de nyere med Nikon F3 og Nikon FM2. Enkelte med Hasselblad C 500 og Hasselblad C/M 500

Skrædderbakken ved Tulstrup

"Hjemme på en søndag". /Fra Den Gamle By, Aarhus

Skubber - /Kirkegården, Gl. Rye

Med knallert i sne

Ved guldbrylluppet, /Charlotte og Ejnar Larsen 27. november 1982

"Zicha i snor" /Med Randi og Jeanette

On tour / Karl Erik Wienberg på vej til Salling Charlotte og Ejnar Larsen

Julie og søster /Julie Christensen og Charlotte Larsen

Benjamine - og pigerne fra Sølund

Et håndtryk Hendes Majestæt Dronningen på besøg i Gl. Rye 4. juli 1984 i anl. af 450 års dagen for kroningen af Kong Christian III i Sct. Sørens Kirke

Besøg af Hendes Majestæt, Gl. Rye 4. juli 1984

For lang og tro tjeneste. /Lærer A. K. Larsen, organist ved Alling Kirke gennem 50 år

Peter Mygind - / prisværdig indsats

Helge Knudsen - på hjemmebane

En snak med Jens / Jens Okking, skuespiller, besøger Alhuset, Kibæk

Karl Erik og Estrid

Mindes dage på Kielsgaard - sammen med Else

Ejner og flaget/ Ejner Bjerregaard

Vel ankommet - Rasmus

Rasmus hos mor

Tryghed/ Jesper hos farfar, Ejner Bjerregaard

"Hos Mormor"

Jesper med farfar

Vand til blomsterne - mor-Stinne i haven

"Vores sølvbryllupsvals" - Hanne og Karsten Nielsen

Grillen er varm./ Kis og Herbert Rahbek

Herbert - "En dejlig dag". /Festdagen i Søby

Herbert - et minde

Herbert beretter om tiden

Fra de glade dage, Gjellerodde

Anthon / Fotograf Anthon Andersen, Sdr. Felding 1992

Anthon på job

Jesper Jespersen, Snejbjerg

Robert Hansen, Hammerum, /1927 - 2005

Snak ved kakkelovnen. / Robert Hansen og Arne Fich

Stemmer - / Robert Hansen besøger Jens Tølbøll, Skyumgård

Snak ved køkkenbordet - / Jens Tølbøll og Robert Hansen, Hammerum

Et minde. / Robert Hansens gravsted, Herning

Slægt skal følge - /Jens Tølbøll, Skyumgård

Jens Tølbøll, Skyum: /Skul gammel wenskab...

Hos Maria i Terkelsbøl. /Maria Nissen Petersen

Laurs Jensen, Skovsrod - den sidste af "de gamle" træskokarle fra egnen. 1876 - 1958

Laurs Jensen, Skovsrod

Laurs Jensen og sønnen, Thorvald, ved deres ejendom i Skovsrod

Ved Tulstrup Kirke

Ved Tulstrup Kirke - / Petrine og Laurs Jensens søn

Charlotte med bog. /Charlotte Larsen, Skovsrod, 1957

Joel og slægt. /Joel Nielsen, Hallund

Fælles interesser

Fredo og døren

"Kaffen er klar". /Lene

Gine-study / Fredo og Karl Erik

Søskende 1 / Karl Erik - Fredo - Marlis og Johs.

Søskende II / Marlis, Karl Erik, Fredo, Lene og Johs.

Poul og Astra

"Vores strand"

Blomster på gravsted Ved Tulstrup Kirke./ Karl Erik Wienberg

Besøg af storesøster, /Marlis Steendahl

Knud Rasmussen 1925-2013

Bendt Mølgaard, Snejbjerg

Willy ved orglet. / Willy Egmose, Skjern Kirke

Niels' husorgel. / Niels Myllerup

Bruno Christensen ved husorglet

Kristian Marius Andersen / - organist ved Herning Kirke

Orgeljazz med Kristian Marius Andersen

Jazzorganisten Kristian Marius Andersen

Hardy og orglet. / Hardy Pedersen, hammondspecialist, Silkeborg

»Hammond« Hardy Pedersen og tidl. musikskoleleder Anton Stormlund

Lektor Jens Kragsig Thomsen, Baunekirkens orgel, Tjørring

På job. / Fotograf Ole Lauritsen

Helge Pors Knudsen, tidl. redaktionssekretær, Herning Folkeblad

Helge Knudsen /- Besøg på Kløvenhøj

Helge Pors Knudsen, Vildbjerg

Aksel har ordet / Aksel Møller Pedersen

Ejvind Thygesen

Svend med violinen / Svend Najbjerg

Midt i musikken - / Ingvar Cronhammar på visit i Snejbjerg

Transmission - / Jakob Zeuthen Snejbjerg Kirke

Anne Julie. Kunstner, Læsø

Cibrino med udstyr. Carlo Peter Grønbæk Sørensen 1920-2009

Cibrino II

Mads Skjern./ Jørgen Buckhøj med "Daniel" fra Skjern

Tak for sangen, Birthe! / Birthe Kjær

Ole Andersen ved åen. / Skjern Å Nørrekanal

Ole og hunden. / Ole Andersen, fhv. lokalredaktør, Ådum

En hyldest til Ebba. / Ebba Olsen, Skarrild

Arne i uniform

Otto Knudsen med flaskekorset

Der var engang... / Det gamle sygekassekontor, Snejbjerg. /Her boede Otto og Peder Knudsen

Thorkild Fjalland og keyboardet. / Thorkild Fjalland, organist og keyboardspiller

Thorkild Fjalland

Thorkild Fjalland

Henning, Kibæk

En blomst til dig - fra Anna Marie Thomsen

Birthe ved orglet. / - Hovborg Kirke

Martha i sin hyggelige stue - Martha Edelberg Nielsen

Dagens avis. Karen A. Strunge

Karens bog. Karen Alice Strunge

Ankomst 15.08 Laven

Markedsdag - Jens Svendsen - "Låsby-Svendsen" gæster Høgild Marked

Svend på cafeteria./ Svend B. Nielsen, Gl. Rye

Knud Erik Eriksen, /Bundsbæk Mølle smedje

Sætter med bly typer - fra Eksprestrykkeriet, Silkeborg, 1958. Johs. Wienberg-Larsen

Skriver i bly. Johs. Wienberg-Larsen

Ib Noack Christensen i sin virksomhed, Aulum Bogtryk

Ib Noack Christensen, Aulum

Ilvig med vingeautomaten. /Bogtrykker og fagskolelærer Carl E. Ilvig, Silkeborg

Hjemme hos Frandsens (Brande). /Bogtrykker Frandsen og hustru

På job./ Fotograf Eigil Thomsen

Niels Ole Madsen med dagens avis

Ejner "Kørelærer" - Sidste dag i biffen./ Ejnar Christensen, Skodborg Bio

THE END

Ejner slukker og lukker Biografen, Skodborg

Ludvigs tegning, Gl. Rye - Til Hendes Majestæt

Gudrun med figur

Tage på jagt

Margit Jespersen

Johannes i haven. - /Johannes Jensen, Hurup

Viggo Vestergaard ved købmandshandlen, Doverodde

Elly, Hjalmer og Anker Mardal, Boddum

Kjeld Hyldahl i receptionen, Missionshotellet, Hurup

Richards bog om Træmanden. - Richard R. Nielsen, Sdr. Felding

Nguse Taddese play'n the krarr

Bent Møller ved åen

Bent Møller i Bindeballe

Bent Møller ved tangenterne

Wagner Christiansen - Tage Pedersen

Tak for koncerten René Blom

Plovmand

Humør ved Knudhule./ Marthalis - Ingrid - Stinne

"Mindst to fans" - Hanna og Karen Strunge. I midten Johs.

Niels og Kristines fridag

Fra klassetræf på Knudhule

Karl Erik Watz

Visit hos Hanna. Hanna Mumm og Karen Strunge, Silkeborg

Ingas weekend

Monrad Rasmussen, Herning

Ejnars gilde. - Ejnar Udby og Karen

Arne ved engen - Arne Pedersen

Frederik Thalund

Frederik i haven./ Frederik Thalund, Snejbjerg

Holger Garner ved klostermuseet - Øm Kloster

Holger Garner - To be or not...

Gerda Thirup, Borris

Karl Holst Pedersen (th) - "Kaffe på en søndag"

Else og Hans Hindbo: "Udsyn"

Astrid på besøg/ Astrid Nielsen, Aarhus

Thyras Galleri, Herborg Thyra Kaasgaard

Thyras Galleri

I middagsstunden

Helga er hjemme. Helga Nielsen, Skærlund

Kabalen går op. Helga Nielsen

Karin Andersen, Gudrun Kristensen og Stinne

Karin Andersen og Stinne

Stinne - Kristine Wienberg-Larsen /24. juni 1935 _ 16. september 2018

Johs. Wienberg-Larsen ved orglet i Skærlund Kirke De gamle billeder er taget med et Agfa Isolette 6:6, de nyere med Nikon F3 og Nikon FM2. Enkelte med Hasselblad C 500 og Hasselblad C/M 500

Barndommens land - Fra Skovsrod 1956

Kold tåge ved Dallerup

Afsked. Gl. Rye Kirke

Afgrænset område./ En diasfilm af Johs. Wienberg-Larsen 1955-2018
Sort-hvidt
er ikke altid kun
sort og hvidt

Selv sort-hvidt
kan være farverigt !

- Åh, disse minder!


- o -

Jeg fandt gamle negativer
- disse underlige strimler med billeder på!

- Lav et billede, nej, mange billeder!

Der må da være historier
og oplevelser i det gamle skidt.

Venner - nogle er nu borte - kommer
igen og siger:
"
Hej du gamle, ka' du huske?"

Se med, hvis du lyster!