En foto-serie fra en gammel kirkeplads

Minder fra
forgangne tider


*
Herning gamle kirkegård ligger umiddelbart vest for Hedeagerkirken.
På pladsen har ligget en kirke siden omkring år 1200. En lille, kullet kirke opført i romansk stil og af kvadersten, og muligvis tidligere med stråtag, men senere dog tegl, og ved senere reparationer er der benyttet munkesten